Zato İpuçları

Zato Bileşenlerini Yeniden Başlatma

Zato ile ilgili bileşenler /etc/zato/components-enabled/ dizini altında bulunmaktadır. Zato yeniden başlatıldığında, bu bileşenler yeniden başlatılmış olurlar. Her bir bileşen istenirse diğerlerinden ayrı olarak da yeniden başlatılabilir.

örnek kullanım

$ sudo service zato stop
$ sudo service zato start
veya
$ sudo service zato restart

os_environ

Servislerin kullandığı çevre değişkenleri (environment variable) Zato tarafından erişilebilir olmalıdır. Bunun için sunucu yapılandırma dosyasında (/opt/zato/ulakbus/server1/config/repo/server.conf) os_environ bölümüne çevre değişkenleri eklenmelidir.

örnek kullanım

[os_environ]
HITAP_USER='hitap_user_name'
HITAP_PASS='hitap_password'

zato_extra_paths

Zato servisleri tarafından kullanılan modül ve kütüphaneler, Zato tarafından erişilebilir olmaları için ~/zato_version/zato_extra_paths/ dizini altında bulunmalıdır. İlgili modül ve kütüphaneler için bu dizin altında sembolik link verilebilir.

örnek

_images/zato_extra_paths.png

Geliştirilen servisleri Zato aracılığıyla kullanmak için, servis modüllerini /opt/zato/ulakbus/server1/pickup-dir/ dizini altına kopyalamak gerekmektedir. Bu işlemi yapmadan önce çevre değişkenlerini (HITAP_USER, HITAP_PASS vb.) tanımladığınızdan emin olunuz.

örnek kullanım

$ sudo cp /app/ulakbus/ulakbus/services/personel/hitap/*.py /opt/zato/ulakbus/server1/pickup-dir/

Bu işlemden sonra servisler için tanımlanmış kanalları (channels) ve giden bağlantıları (outgoing) içeren bir yapılandırma dosyası varsa bu dosya içeriye aktarılmalıdır.

enmasse

Zato servisleri için tanımlanmış kanalların (channels) ve giden bağlantıların (outgoing) bir yapılandırma dosyasına çıkartılarak saklanmasını veya içeriye aktarılmasını sağlar.

export

$ zato enmasse ../server1/ --input input1.json --export-local --export-odb

Argümanlar:

  • path Zato server dizinini belirtir.
  • –input Dışarıya aktarılacak dosya, bu JSON girdi dosyası kullanılarak oluşturulur. Bu yüzden dosya mevcut değilse, içerisine boş bir sözlük {} konularak oluşturulabilir.
  • –export-local –export-db JSON ve ODB nesnelerini birleştirerek tek bir dosya halinde dışarıya aktarır.

import

$ zato enmasse ../server1/ --input zato-export-2015-06-30T08_56_22_628706.json --import --replace-odb-objects

Argümanlar:

  • path Zato server dizinini belirtir.
  • –input İçeriye aktarılacak JSON dosyası. Bu dosya yukarıdaki örnekte olduğu gibi Zato komut arayüzü üzerinden dışarıya aktarılmış olmalıdır.
  • –import –replace-odb-objects Nesneleri, dışarıya aktarılmış JSON dosyasından mevcut olanların üzerine yazılacak şekilde içeri aktarır.