Ulakbüs’ü Geliştirelim

Aşağıdaki adımları izleyerek Ulakbüs projesine öğrencilerin ön kayıt yaptırmasını ve sonrasında öğrenci işleri personelinin gerekli belgeleri kontrol edip kayıt işlemini tamamlamasını içeren bir iş akışı için gerekli işlevleri ekleyeceğiz.

 • Doğrulaması için öğrenciye “Önceki Eğitim Bilgileri” gösterilir.
 • Doğrulaması için Puan Türü ve Puanı gösterilir.
 • Öğrencinin kişisel bilgilerini girebileceği bir form gösterilir.
 • Öğrenciye ön kayıt işleminin başarıyla tamamlandığını gösteren bilgi mesajı gösterilir.
 • Öğrenci işleri personeli tarafından öğrencinin getirdiği belgelerin kontrol edilerek teslim alındığı bilgisinin sisteme girileceği “Belge Kabul” ekranı gösterilir.
 • Tüm belgeler tamamlanınca personelin “Onayla” düğmesine basmasıyla iş akışı tamamlanmış olur.

Geliştirme ortamının kurulumu

Geliştirmeye başlamak için öncelikle Camunda Modeller, git ve Vagrant araçlarına ihtiyacımız olacak. Camunda Modeller ile iş akışı diagramlarımızı hazırlayacağız. (link eklenecek) Ulakbüs projesinin parçası olarak, geliştiriciler için hazırlanan vagrant sanal makinası ile gerekli ortam hazır olarak gelmektedir. (belgeye link verilecek)

View, Task ve Model dosyalarının konumları

View, task ve model modülleri, proje kök dizininde yer alan views, tasks ve models dizinleri altında konumlanırlar.

@startsalt

{
{T
+manage.py
+settings.py
+**models**
++~__init__.py
++ogrenci.py
++personel.py
++auth.py
++hitap.py
+**views**
++~__init__.py
++personel
+++~__init__.py
+++atama.py
+++kadro.py
++**ogrenci**
+++~__init__.py
+++on_kayit.py
++dashboard.py
++system.py
+**tasks**
++~__init__.py
}
}

@endsalt

İş akışlarının tasarlanması.

Ulakbüs projesinin üzerine inşa edildiği ZEngine frameworkü BPMN 2.0 standardıyla tanımlanmış olan iş akışı ögelerinin uygulama işlevselliği için elzem olan kısımlarını desteklemektedir. Bunlardan UserTask, ServiceTask ve Exclusive (XOR) Gateway’ler en çok kullanacağımız ögelerin başında gelmektedir.

BPMN standardı bu öglerin temel işlev ve ilişkilerini tanımlamış olsa da, iş akışlarının işletilmesi noktasında birçok tercihi uygulama geliştiricilere bırakmıştır.

Yukarıda maddelendirdiğimiz iş akışının BPMN 2.0 uyumlu bir diagram şekline getirilmiş halini aşağıda görebilirsiniz.

Öğrenci (ogrenci) lane’inin boş bir yerine tıklayarak bu lane’in özelliklerini görüntüleyebilirsiniz. Extensions bölümüne girebileceğiniz parametereler ve işlevleri aşağıda listelenmiştir.

relations parametresi iş akışında rol alan kullanıcıların birbirleri ile olan ilişkilerini kısıtlayıcı şekilde tanımlamak için kullanılır. Yukarıdaki örnekte advisor laneninin kullanıcısının student lane’inin kullanıcısının danisman ı olması gerektiği belirtilmiştir. Bu alana girilen parametrelerin geçerli Python kodu olması ve True mantıksal değerini döndürmesi gerekmektedir. Tanımlanması isteğe bağlıdır.

owners parametresi tanımlandığı lane’in olası kullanıcılarını sınırlandırmak için kullanılır. Eğer bu parametre tanımlanmış ise, sadece bu parametrede belirtilen kullanıcılara iş akışına katılmaları için mesaj gönderilecektir. Bu alan tanımlanmamış ise, lane’in iznine sahip olan tüm kullanıcılara mesaj gönderilecektir.

Örneğimizde, advisor lane’ini işletecek kişinin student lane’ini işleten kişinin danışmanı olması gerektiği kesin olarak belirtilmiştir. Bu alandaki ifadelerin “iterable” olması gerekmektedir, bu nedenle [student.ogrenci.danisman.personel] şeklinde tek ögeli bir liste şeklinde girilmiştir. Bu listenin elemanları ya User nesnesi olmalı, ya da geriye ilgili user nesnesini döndüren bir get_user() metoduna sahip olmalıdırlar.

Modellerin tanımlanması.

Yukarıda gösterdiğimiz “Önkayıy / Kayıt ” akışı için “ogrenci_kayit.py” gibi geçerli bir isimle models dizinine kaydedip, models/__init__.py içine import etmemiz yeterli olacaktır.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
from pyoko import Model, ListNode, field
from ogrenci import Ogrenci
from personel import Personel

class OgrenciProgram(Model):
  ogrenci_no = field.String("Öğrenci Numarası", index=True)
  giris_tarihi = field.Date("Giriş Tarihi", index=True, format="%d.%m.%Y")
  mezuniyet_tarihi = field.Date("Mezuniyet Tarihi", index=True, format="%d.%m.%Y")
  giris_puan_turu = field.Integer("Puan Türü", index=True, choices="giris_puan_turleri")
  giris_puani = field.Float("Giriş Puani", index=True)
  aktif_donem = field.String("Dönem", index=True)
  durum = field.Integer("Durum", index=True, choices="ogrenci_program_durumlar")
  basari_durumu = field.String("Başarı Durumu", index=True)
  ders_programi = DersProgrami()
  danisman = Personel()
  program = Program()
  ogrenci = Ogrenci()


  class Meta:
    app = 'Ogrenci'
    verbose_name = "Öğrenci Programı"
    verbose_name_plural = "Öğrenci Programları"

  class Belgeler(ListNode):
    tip = field.Integer("Belge Tipi", choices="belge_tip", index=True)
    aciklama = field.String("Ek Açıklama", index=True, default="-", required=False)
    tamam = field.Boolean("Belge kontrol edildi", index=True, required=True)

  def __unicode__(self):
    return '%s %s - %s / %s' % (self.ogrenci.ad, self.ogrenci.soyad,
                  self.program.adi, self.program.yil)

Puan Türü ve Puan Bilgileri Ekranı

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
class YerlestirmeBilgisiForm(forms.JsonForm):
  class Meta:
    include = ["giris_puan_turu", "giris_puani"]

  ileri_buton = fields.Button("İleri", cmd="save")

class YerlestirmeBilgisi(CrudView):
  class Meta:
    model = "OgrenciProgram"

  def yerlestirme_bilgisi_form(self):
    ogrenci = Ogrenci.objects.get(user = self.current.user)
    ogrenci_program = OgrenciProgram.objects.get(ogrenci = ogrenci, durum = 1)
    self.form_out(YerlestirmeBilgisiForm(ogrenci_program, current = self.current))

Önceki Eğitim Bilgileri Ekranı

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
class OncekiEgitimBilgileriForm(forms.JsonForm):
  class Meta:
    include = ["okul_adi", "diploma_notu", "mezuniyet_yili"]

  kaydet = fields.Button("Kaydet", cmd="save")


class OncekiEgitimBilgileri(CrudView):
  class Meta:
    model = "OncekiEgitimBilgisi"

  def onceki_egitim_bilgileri(self):
    ogrenci = Ogrenci.objects.get(user = self.current.user)
    onceki_egitim_bilgisi = OncekiEgitimBilgisi.objects.filter(ogrenci = ogrenci)
    self.form_out(OncekiEgitimBilgileriForm(onceki_egitim_bilgisi[0], current=self.current))

  def kaydet(self):
    ogrenci = Ogrenci.objects.get(user = self.current.user)
    self.set_form_data_to_object()
    self.object.ogrenci = ogrenci
    self.object.save()

Öğrenci Önkayıt Ekranı

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
class OnKayitForm(forms.JsonForm):
  class Meta:
    include = ['kan_grubu', 'baba_aylik_kazanc', 'baba_ogrenim_durumu', 'baba_meslek',
          'anne_ogrenim_durumu', 'anne_meslek', 'anne_aylik_kazanc', 'masraf_sponsor',
          'emeklilik_durumu', 'kiz_kardes_sayisi', 'erkek_kardes_sayisi',
          'ogrenim_goren_kardes_sayisi', 'burs_kredi_no', 'aile_tel', 'aile_gsm',
          'aile_adres', 'ozur_durumu', 'ozur_oran']

  kaydet_buton = fields.Button("Kaydet", cmd="kaydet")

class OnKayit(CrudView):
  class Meta:
    model = "Ogrenci"

  def on_kayit_form(self):
    ogrenci = Ogrenci.objects.get(user = self.current.user)
    self.form_out(OnKayitForm(ogrenci, current = self.current))

Belge Kayıt Ekranı

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
class BelgeForm(forms.JsonForm):
  class Meta:
    include = ["Belgeler"]

  kaydet = fields.Button("Kaydet", cmd="save")
  onayla = fields.Button("Ön Kayıt Onayla", cmd="onayla")

class KayitBelgeler(CrudView):
  class Meta:
    model = "OgrenciProgram"

  def belge_form(self):
    ogrenci = Ogrenci.objects.get(user=self.current.user)
    ogrenci_program = OgrenciProgram.objects.get(ogrenci = ogrenci)
    self.form_out(BelgeForm(ogrenci_program, current = self.current))

  def onayla(self):
    ogrenci = Ogrenci.objects.get(user = self.current.user)
    ogrenci_program = OgrenciProgram.objects.get(ogrenci = ogrenci, durum = 1)
    ogrenci_program.durum = 2
    ogrenci_program.save()