ULAKBUS Geliştirme Ortamının Kurulumu

Ulakbus için geliştirme ortamının kurulması aşağıdaki bileşenlerin herbirinin ayrı ayrı kurulup yapılandırılmasını kapsar:

 • Pythton Virtualenv
 • Riak KV
 • Zato ESB
 • Redis
 • Git CVS

Bu servislerin elle kurulumu ve yapılandırılması yeni başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir. Ayrıca biraz uzun bir süreçtir. Bu amaçla hızlı başlangıç için bir Vagrant[1] box hazırladık. Bunu indirip kullanmaya başlayabilirsiniz:

[1] https://www.vagrantup.com/

mkdir ulakbus-devbox
cd ulakbus-devbox
vagrant init zetaops/ulakbus
Vagrant box(sanal makine, guest) temel olarak iki türlü kullanılabilir:
 • Vagrant ile yaratılmış sanal makine içinde geliştirme
 • Sanal makine servislerini kullanarak kendi makinenizde geliştirme

Birincisinde backend sunucusu ve python ortamı box içindedir. Tüm geliştirme işlemleri box içinden yürütülür.

İkinci kullanımda ise box sadece Riak, Redis ve Zato gibi servisler için kullanılır. Servis portları Vagrantfile konfigürasyonu ile host makine ile paylaşılır. Böylelikle box içinde çalışan servislere host makineden erişmek mümkün hale gelir.

Python ortamı ise host makinede (kendi işletim sisteminiz üzerinde) bulunur. Bu hız ve üretkenlik açısından birincisine göre daha verimlidir. Eğer PyCharm gibi bir IDE kullanıyorsanız host makinede çalışmak, özellikle detaylı DEBUG için avantajlıdır.

Git depolarınıza her durumda host makine üzerinden erişmenizi öneririz. Host makinedeki depolarınızı box ile paylaşarak ilgili dizinlere bağlayabilirsiniz. `git pull` `git push` gibi git operasyonları da bu durumda host makine üzerinden gerçekleştirilmelidir.

Host makine üzerindeki bir git deposu üzerinde box içerisinden işlem yaptığınızda doğrulama, yetkilendirme hataları almanız olasıdır.

Hem git depolarının hem de portların nasıl paylaşılacağı aşağıda bağlantısı verilen örnek Vagrantfile icinde mevcuttur. Bu dosyada çok küçük değişiklikler yaparak istediğiniz gibi bir vagrant box (sanal makine, guest) elde edebilirsiniz. Örnek Vagrantfile:

https://raw.githubusercontent.com/zetaops/ulakbus.org/master/source/Vagrantfile.sample

Yukarıdaki komutları kullanarak bir box oluşturduğunuzda ilgili dizin altına - örnekte ulakbus-devbox - bir Vagranfile yazılır. Bu dosyayı bir text düzenleme aracı ile açıp düzenleyebilirsiniz.

Port yönlendirmek için Vagrantfile içinde aşağıdaki satırlara benzeyen bölümü bulup, istediğiniz portları ekleyip çıkarabilirsiniz:

# config.vm.network "forwarded_port", guest: 80, host: 8080
config.vm.network "forwarded_port", guest: 9001, host: 9001

Örnek dosyada hangi portun ne için kullanıldığı yorum satırları olarak eklenmiştir.

Dizinleri paylaşmak için ise Vagrantfile içerisinde aşağıdakine benzeyen bölümleri bulup düzenleyebilirsiniz:

# config.vm.synced_folder "../data", "/vagrant_data"
config.vm.synced_folder "~/dev/zetaops/ulakbus", "/app/ulakbus", owner: "ulakbus", group: "ulakbus"

Bu satır host makinenizde kullanıcı dizininiz altında, dev/zetaops/ulakbus yolunda bulunan ulakbus dizinini box içerisinde /app/ulakbus yolunda bulunan ulakbus dizinine bağlar. Box içindeki dizinin sahibi ve grubunu ulakbus yapar.

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Vagrantbox oluşturduğunuz dizin içerisinde şu komut ile başlatabilirsiniz:

vagrant up

Başlayan makineye giriş yapmak için şu komutu kullanabilirsiniz:

vagrant ssh

Giriş yaptıktan sonra servislerin başlayıp başlamadığını, bağlanan dizinlerin güncel olup olmadığını kontrol edebilisiniz:

sudo service redis-server status
sudo service riak ping
sudo service zato status

Eğer geliştirme işlemlerini box içerisinde yapacaksanız, ulakbus kullanıcısına geçip python ortamınızı etkinleştirerek başlayabilirsiniz. En başından sırasıyla komutlar (# ile başlayan yorum kısımları olmadan):

vagrant up             # vagrantbox başlat
vagrant ssh            # vagrantbox giriş
sudo su - ulakbus         # ulakbus kullanıcısına geçip home dizinine geç
source ulakbusenv/bin/activate   # ulakbus environment etkinleştir

Bu komutun ardından komut satırı promptu değişecek ve şu hale gelecektir:

(ulakbusenv)ulakbus@ulakbus:~$

Eğer deneyiminiz yoksa virtualenv ile ilgili şu bağlantılara bakabilirsiniz: virtualenv hakkında detaylı bilgi için:

Bu işlemlerin ardından ilk adım, modellerin db şemalarını senkronize etmek, belirtilen dizinden fixture dosyalarını yüklemek ve iş akışları izinlerini güncellemektir.

$ python manage.py migrate --model all
$ python manage.py load_fixture --path fixtures/

Bu işlem uzun sürebilir. Komut satırı yönetim aracı hakkında detayları ilgili belgeden öğrenebilirsiniz.

python manage.py update_permissions

Eğer geliştirmeyi kendi makinenizde yapmayı tercih ederseniz şu adımları izleyebilirsiniz:

$ virtualenv ulakbusenv         # ulakbusenv python ortamı yarat
$ source ulakbusenv/bin/activate    # python ortamını etkinleştir
$ cd ~/ulakbus             # ulakbus git deposuna gir
$ git pull               # son değişiklikleri uzak depodan çek
$ pip install -r requirments.txt    # ulakbus bagimliliklarini kur
# ulakbus python kutuphane dizinine ekle
$ ln -s ~/ulakbus ~/ulakbusenv/lib/python2.7/site-packages/

Vagrant Box Güncellemek

Ulakbus aktif olarak geliştirilmeye devam etmektedir. Bu sebeple vagrantbox içinde kullanılan bileşenlerin sürümlerinin değişmesi, yenilerinin eklenmesi veya başka sebepler ile değişmektedir. Bu değişiklikleri https://atlas.hashicorp.com/zetaops/boxes/ulakbus adresinden takip edebilirsiniz.

Vagrantbox güncellemek isterseniz öncelikle indirdiğiniz box imajını güncellemelisiniz: Bunun için önce Vagrantfile bulunan dizine geçiniz. Bu dizinde

$ vagrant box outdated

Komutunu çalıştırıp mevcut box eski mi değil mi kontrol edin. Daha sonra mevcut box destroy edip yeniden init edebilirsiniz.

Dikkat:Prensip olarak box içerisinde geliştirme süreçlerine ait herhangi bir veri bulunmamalıdır. Eğer varsa bu işlemden önce ilgili veriler host makinesine alınmalıdır.

$ vagrant box destroy
$ vagrant update

İşlem bitince

$ vagrant up

Ayrıca mevcut box birden fazla sürüme sahip olabilir. --box-version ile yeni bir sürüm ekleyebilir veya mevcut sürümleri kaldırabilirsiniz:

$ vagrant box list              # Vagrant için yüklü olan box listesi
$ vagrant box remove --box-version 0.1.9 zetaops/ulakbus  # ulakbus isimli box'ın 0.1.9 sürümünü kaldırır.

Sonraki Adımlar

Geliştirme ortamını başarıyla kurduktan sonra şu belgelerle devam edebilirsiniz:

Ayrıca Git ve Github iş akışımız hakkında bilgi alabileceğiniz Ulakbus Depolarına Katkı Yapmak belgemize göz atabilir, geliştirme sürecimizin aktif bir parçası olabilirsiniz.

Eğer bir sorunla karşılaşırsanız, destek sayfamızda yer alan kanallardan destek alabilirsiniz. Destek için iletişim kurmadan önce lütfen sorununuzun ne olduğunu açık ve sarih olarak bildirmeniz gerektiğini unutmayınız. “- Bu çalışmıyor” şeklindeki sorularınıza alabileceğiniz en iyi cevap sessizlik olacaktır.

Nasıl soru sorulacağını akıllıca soru sorma yolları belgesinden öğrenebilirsiniz.

Kolay gelsin o/