Fork me on GitHub

ULAKBÜS, Ulusal Açık Kaynaklı Bütünleşik Üniversite Sistemi Projesi, üniversitelerin kaynaklarının optimum düzeyde kullanılabilmesi ve tek çatı altında çözüm bulmak üzere geliştirilmektedir. ULAKBÜS, üniversitelerin hem akademik hem de idari ihtiyaçlarının tamamını karşılamak üzere, 360 derece tüm hizmetleri kapsayacak şekilde tümleşik bir yapı olarak tasarlanmıştır. ULAKBÜS, üniversite içinde oluşan her türden iş süreçlerinin, modern iş akışı araçlarıyla kayıt altına alınmasını ve bütünleşik olarak işletilmesini sağlayan modüllere sahiptir. ULAKBÜS, bu sayede kurumsal hafızanın ortaya çıkartılmasına ve sürdürülebilir bir alt yapının kurulmasına katkı sağlamaktadır. ULAKBÜS her üniversitenin kendisine göre oluşan farklı karar mekanizmalarıyla uyumlu çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ortak karar, yetki ağacı sayesinde tüm süreçler aynı yetkilendirme şemalarını kullanırlar. ULAKBÜS, dış veri kaynaklarıyla (Hitap, Bankalar, YÖK vb.) istenen standartlara göre veri alışverişi yapabilir. Bir buçuk yılı aşkın bir zamandır geliştirilmekte olan ULAKBÜS için yaklaşık 4.000 iş saati süresince ortalama 6 kişilik bir ekiple geliştirme yapılmıştır. Halen geliştirme faaliyetine devam edilmektedir. Aşağıda sistemde yer alacak bileşenlerin kısa bir listesi yer almaktadır.

 • Personel işleri
 • Öğrenci işleri
 • Ders programı hazırlama
 • Ders ücretleri hesaplanması
 • Sınav programı hazırlanması
 • Erasmus süreçleri yönetimi
 • BAP süreçleri yönetimi
 • Öğrenci toplulukları yönetimi
 • Kütüphane takip sistemi
 • DSPACE entegrasyonu
 • Etkinlik yönetimi

Tüm veri ortak olarak sistem tarafından değerlendirilmektedir. Sisteme entegre çalışan raporlama ve filtreleme yapısı, hem uygulama çalışırken, hem de gereken hallerde rapor almak için kullanılacaktır. Açık kaynak kodlu olan bu çalışmaya destek verecek tüm üniversitelerimizi beklemekteyiz. Sistem hakkında detaylı bilgi, Belgeler bölümünde yer almaktadır.

Geliştirici

Erken aşamadaki projemize şimdiden geliştirici olarak katkı sağlayabilirsiniz. Geliştirici kılavuzlarını ve detaylı bilgiyi bulabilmek için linki takip ediniz.

Devamı »

Sistem Yöneticileri

Sistemin kurulum ve yönetimi yapacak ekipler için gerekli bilgiler bağlantıdaki wiki belgelerinde yer almaktadır.


Devamı »

Kullanıcılar

Şu anda projemiz geliştirilme aşamasında. Beta sürümüne geçtiğimizde çalışan bir sürümü değerlendirmenizi bekleyeceğiz. Şimdilik geliştirme sürecini takip edebilirsiniz.